Nieuws | Clubinformatie | Ploegen | Extra
home -> clubinfo ->
ontstaan


FOTO-GALLERY
Klik hier voor de GALLERY
Weekendwedstrijden
Klik hier voor een overzicht
Uitslagen
Klik hier voor de laatste uitslagen
/*Afbeelding op frontpagina*/

Ontstaan

Bornem Basket is een gloednieuwe club, ontstaan door de fusie van Geranimo en Animo. De geschiedenis van onze club is er dus eigenlijk een van twee clubs.

Geranimo

Bijna 45 jaar geleden is in Bornem de eerste basketbalclub gesticht. Het kind werd Geranimo gedoopt en ging van start met stamnummer 1068.

Animo

12 jaar na Geranimo stichtten 9 mensen een nieuwe club in Bornem, Animo.

Bornem Basket

FUSIE TUSSEN BORNEMSE BASKETBALCLUBS

Op woensdag 15 maart 2000 is er tussen de twee Bornemse basketbalclubs nl. FERA Basket Bornem en Geranimo Bornem een overeenkomst getekend waarbij de beide basketverenigingen gaan fuseren tot één club.

  1. Doelstelling van de nieuwe club is met het seniores herenteam uit te groeien tot een ambitieuze club met als uitgangspunt een ploeg samen te stellen die in het bovenste gedeelte van de klassering meedraait en op middellange termijn wil doorstoten naar 3° nationale. De betrachting is deze doelstelling te bereiken, met spelers uit de regio aangevuld met de betere jeugdspelers.
  2. De huidige senioren-, jeugd- en dameswerking zal geoptimaliseerd worden binnen de nieuwe club. Verder wordt uitdrukkelijk bepaald dat aankomende, goede en veelbelovende jeugdspelers kunnen doorgroeien in de eerste ploeg.
  3. In de nieuwe club zal de naam van de sponsor FERA behouden blijven in de clubnaam, en dit zolang het bestaande sponsorcontract met het herenteam geldt. De nieuwe naam, wat de externe communicatie betreft zal zijn BORNEM BASKET.
  4. De structuur van de club werd zodanig gewijzigd dat alle finale beslissingen zowel sportief als financieel zullen genomen worden vanuit de beheerraad. De beheerraad bestaat uit 7 leden afkomstig uit het bestuur van het herenteam, damesteam en jeugd.
  5. Deze fusie is tot stand gekomen met de volledige steun van het Bornemse gemeentebestuur.
  6. Door deze fusie wordt Bornem Basket de grootste sportclub van de regio met meer dan 200 leden.

Manage site
Documenten